Search results

 1. Spektroskopiské analýzy materiálov a štruktúr pre elektroniku : Obhaj.15.3.2005
  Breza Juraj ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - 90 s
  elektrónová spektroskopia augerova elektrónová spektroskopia
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book