Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu77760 avs^"
 1. Poloprevádzkové membránové čistenie priemyselných odpadových vôd deemulgačnej stanice Fagor Ederlan Slovakia a.s., Žiar n/Hronom : Správa vypracovaná v rámci HZ 019/2012
  Bodík Igor ; C6290  Mackuľak Tomáš ; C6290 Mosný Michal ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2012 . - 14 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Možnosti využitia enzýmatických zmesí na zvýšenie účinnosti čistenia odpadových vôd v PSA Peugeot Trnava : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 025/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290 Galbová Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 23 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Predbežné laboratórne skúmanie biologickej rozložiteľnosti priesakovej skládkovej vody z oblasti Žiar nad Hronom : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 066/2011
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mosný Michal ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 17 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Laboratórne modelovanie čistenia odpadových vôd zo skládky Banská Bystrica - Šálková : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 045/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 19 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.