Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu77760 ddp^"
 1. Možnosti odstraňovania liečiv, drog a ich metabolitov z odpadových vôd
  Benesová Diana ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163554
  diplomová práca
  book

  book

 2. Odpadové vody – možný spôsob monitorovania šírenia špecifických typov mutácií SARS-CoV-2 v populácii
  Petrovičová Nina ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166056
  diplomová práca
  book

  book

 3. Správanie sa SARS-CoV-2 v odpadových vodách a možnosť jeho účinného odstraňovania
  Čičková Silvia ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163555
  diplomová práca
  book

  book

 4. Prienik vybraných mikropolutnatov do poľnohospodárskych rastlín
  Brunčáková Lenka ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164085
  diplomová práca
  book

  book

 5. Dominantné zdroje mikroplastov pre životné prostredie a ich možný vplyv na správanie sa vybraných vodných živočíchov
  Kuchár Marián ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157670
  diplomová práca
  book

  book

 6. Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
  Biroščáková Lucia ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153656
  diplomová práca
  book

  book

 7. Pokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôd
  Bachratá Nikoleta ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157665
  diplomová práca
  book

  book

 8. Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
  Ľachká Kristína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150766
  diplomová práca
  book

  book

 9. Možnosti výroby šumivých tabliet zo železanov za účelom dočistenia odpadových vôd
  Tamášová Katarína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150813
  diplomová práca
  book

  book

 10. Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
  Suja Adam ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150802
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.