Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu77918 ddp^"
 1. Rozpoznávanie pomenovaných entít
  Ďuriš Adam ; 070200  Andrejčíková Nadežda (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; 15.06.2021 ; informatika ; I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151416
  diplomová práca
  book

  book

 2. Extrakcia kľúčových slov spolu s ich prelinkovaním na termíny tezauru
  Mikolaj Jakub ; 070200  Andrejčíková Nadežda (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; 15.06.2021 ; informatika ; I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158952
  diplomová práca
  book

  book

 3. Klasifikácia neštruktúrovaných textov
  Sedlář Jakub ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; 10.06.2020 ; informatika ; I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151479
  diplomová práca
  book

  book

 4. Detekcia anomálií na základe kombinácie viacerých metód
  Krempaský Michal ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; 12.06.2019 ; 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; I-ISS2
  strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145486
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Vyhľadávanie s významom
  Koreň Tomáš ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; 12.06.2019 ; 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145516
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Detekcia komunít na základe správania používateľov v systéme
  Pizner Marek ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; 12.06.2019 ; 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145562
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Viacvýznamovosť v sémantickom vyhľadávaní
  Liščák Tomáš ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; 11.06.2018 ; 9.2.6. informačné systémy ; I-IS2 . - 88 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138035
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Identifikácia viacznačnosti entít pomocou ontológií
  Hnojčík Tomáš ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; 11.06.2018 ; 9.2.6. informačné systémy ; I-IS2 . - 74 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126937
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Deduplikácia entít pri automatickej indexácii neštruktúrovaného textu
  Trizna Jakub ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; 13.06.2017 ; 9.2.6. informačné systémy ; I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127010
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Sprístupňovanie skrytých vzťahov v energetických dátach
  Lošák Martin ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; 13.06.2017 ; 9.2.6. informačné systémy ; I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119274
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.