Search results

 1. Na čom "stavia" atelér navrhovania VII/VIII
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Informačné listy FA STU . Roč.21, apríl (2014), s. 13
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Združenie medailérov Slovenska / aut. Gabriela Gáspárová - Illéšová
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  SVÚ 2013/2014 - ročenka Slovenskej výtvarnej únie / . S. 29
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Výtvarná symbolika v sepulkrálnych objektoch
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Nekropolná architektúra : . s.85-111 [3,98 AH]
  sepulkrálne objekty symboly
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  article

  article

 4. Výtvarná symbolika v sepulklárnych objektoch
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.V.(1-30)
  sepulklárne objekty
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Magické mesto
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva. Zvonový vŕšok. Bell Hillock : . s.111-118
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Na začiatku boli vyznamenania pre leteckých veteránov ...
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  Copyright ART 2010 . , s.5-6
  iný typ
  CED - Art works in year-books and catalogs issued in home editorhips
  article

  article