Search results

 1. Výstava z tvorby pedagógov oddelenia výtvarných disciplín FA STU v Bratislave
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZYY
  book

  book

 2. IX.trienále drobnej plastiky, reliéfu a kresby
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZYY
  book

  book

 3. VIVOS VOCO ... IV.
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZZZ
  book

  book

 4. Trenčín 2008. Výber zo súčasného slovenského sochárstva
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZYY
  book

  book

 5. Relikviár leteckého veterána II.
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZZZ
  book

  book

 6. VIVOS VOCO ... III.
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZZZ
  book

  book

 7. 10.mezinárodní sympozium Lité medaile,plakety a drobné plastiky - All Stars
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZZZ
  book

  book

 8. Gabriela Gáspárová-Illéšová
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZZY
  book

  book

 9. Medailérska sbírka ve Slováckém muzeu a výsledka 10.ročníka mezinárodního sympozia Lité medaile,plakety a drobné plastiky
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZZZ
  book

  book

 10. Relikviár leteckého veterána I.
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035 
  2009
  XXX
  ZZZ
  book

  book