Search results

 1. Návrh zariadenia na určovanie orientačnej dĺžky nástrojovej zostavy
  Cverenkár Marek ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159355
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie CNC strojov v stolárstve
  Tomašovič Robert ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153716
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh upínacieho prípravku pre strojný zverák
  Klofáč Kristián ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 17.09.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148275
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Porovnanie CAM stratégií pri frézovaní tvarovo zložitých plôch
  Cíbik Marcel ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141520
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Tvorba makier
  Kutej Michal ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141543
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh prípravku na lisovanie ložísk do rámov bicyklov
  Dian Filip ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141139
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Dokončovanie povrchov tvarovo zložitých súčiastok
  Letko Andrej ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160199
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a zostrojenie trojosového CNC frézovacieho stroja
  Kadlec Juraj ; 063000  Šimna Vladimír ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139540
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zlepšenia technologického postupu výroby komponentu v podmienkach firmy TFM Slovakia s.r.o.
  Zubáň Peter ; 063000  Šimna Vladimír ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114980
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Porovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530
  Nguyen Dávid ; 063000  Šimna Vladimír ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130168
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book