Search results

 1. Návrh opatrení pre zlepšenie procesu plnenia pohonných hmôt pre cestnú prepravu Logistiky Slovnaft,a.s.
  Gahérová Lucia ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134241
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie procesov spätnej logistiky v podniku GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
  Froncová Karolína ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134224
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku alu-one SLOVAKIA, s.r.o., Trnava
  Bohunická Silvia ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146431
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v priemyselnom podniku Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.
  Kubišová Eliška ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123410
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
  Hanšut Samuel ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146432
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zefektívnenie využívania vybraných metód štíhlosti v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  Šedivý Miroslav ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121375
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva pre spojovací materiál v podniku Tower Automotive, a.s.
  Fóka Martin ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114945
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie logistických procesov v priemyselnom podniku IMET-AKE s.r.o.
  Poličková Katarína ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115242
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení v oblasti skladového hospodárstva v kontexte udržateľnej logistiky v podniku CEMMAC a.s.
  Jurdáková Silvia ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121296
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v podniku ENVIRAL, a.s.
  Páleník Jakub ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106153
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book