Search results

 1. Návrh implementácie cieľov udržateľného rozvoja pre lepšiu konkurencieschopnosť podnikov na Slovensku
  Froncová Karolína ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158189
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Optimalizácia odpadového hospodárstva v podniku IAC Group (Slovakia) s.r.o.
  Války Lukáš ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157949
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zefektívnenia balenia ako súčasť procesov udržateľnej spätnej logistiky v podniku
  Sklenárová Lucia ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158002
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na zlepšenie procesu riadenia reklamácií nového produktu v priemyselnom podniku
  Samohylová Michaela ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151297
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh systému opatrení na zefektívnenie riadenia toku tovaru v logistickom podniku
  Bohunická Silvia ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151275
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
  Domorák Samuel ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151280
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zefektívnenia procesov balenia ako súčasť udržateľnej spätnej logistiky v podniku ZF Slovakia, a.s, Trnava
  Benkovská Alžbeta ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150853
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh využitia vybranej metódy štíhlej výroby na pracovisku montáže nákladných meničov v ZF Slovakia, a.s.
  Klačanová Monika ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143618
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh systému opatrení na zlepšenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva v podniku Schurter (SK) s.r.o.
  Bazala Peter ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144071
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku
  Pekarovičová Martina ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151941
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book