Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu80529 xcla^"
 1. Testovanie vplyvu objemového a povrchového zaťaženia denitrifikačného reaktora s granulovanou biomasou na stupeň denitrifikácie odpadovej vody z čistiarne odpadových vôd
  Babjaková Lenka  Jonatová Ivana Imreová Zuzana ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Chemické listy . Vol. 107, Iss. 3 (2013), s.223-227
  denitrifikácia granulovaná biomasa reaktor USB
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Denitritácia odpadových vôd s vysokými koncentráciami dusíka v upflow reaktore
  Babjaková Lenka  Drtil Miloslav ; C6290 Imreová Zuzana ; C6290 Jonatová Ivana
  Vodní hospodářství . Roč. 63, č. 2 (2013), s.36-41
  denitritácia s granulovanou biomasou odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka USB reaktor zaťaženie reaktorov prevádzkové parametre
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Anoxic granulated biomass and its storage
  Drtil Miloslav ; C6290  Babjaková Lenka Imreová Zuzana ; C6290 Jonatová Ivana
  Chemical Papers . Vol. 67, Iss. 12 (2013), s.1577-1584
  anoxic granulation denitrification USB reactor storage of anoxic granulated biomass
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Látkové a hydraulické zaťaženie zaradenej denitrifikácie v USB reaktore s granulovanou biomasou
  Jonatová Ivana  Babjaková Lenka Imreová Zuzana ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Odpadové vody 2012 : . s.30-35
  USB reaktor hydraulické zaťaženie teplota
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd (napr. kalových vôd) v denitritačnom reaktore s granulovanou biomasou
  Babjaková Lenka  Jonatová Ivana Imreová Zuzana ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Odpadové vody 2012 : . s.188-193
  USB reaktor denitritácia granulovaná anoxická biomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Vybrané výsledky z laboratórnej kultivácie Anammox biomasy a granulovanej denitritačnej biomasy pri odstraňovaní vysokých koncentrácií dusíka
  Babjaková Lenka  Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana Imreová Zuzana ; C6290
  Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : . s.200-207
  denitrifikujúca biomasa anammox biomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Alternatívne procesy odstraňovania vysokých koncentrácií dusíka z kalových vôd
  Drtil Miloslav ; C6290  Babjaková Lenka Jonatová Ivana Imreová Zuzana ; C6290 Pavúk Ján ; C6290
  Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : . s.132-135
  bioplyn externé substráty prevádzkové náklady
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Wastewater Treatment with Nitrogen Removal in Reactors with Granulated Biomass - Example of Research of Slovak Technology
  Drtil Miloslav ; C6290  Pagáčová Petra Galbová Katarína Jonatová Ivana
  Modern Environmental Management and Technologies, April 16-19, 2011, Kabul, Afghanistan . s.210-217
  post-denitrification anoxic granulated biomass anoxic USB reactoranoxic USB reactor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Anoxická granulácia v zaradenom denitrifikačnom reaktore počas zimných mesiacov
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.107-111
  anoxická granulácia denitrifikujúca biomasa zimné teploty USB reaktor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Intenzifikácia procesov biologického odstraňovania dusíka procesom ANAMMOX: možnosti a riziká
  Babjaková Lenka  Jonatová Ivana Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.85-90
  Anammox biomasa zloženie vôd podmienky procesu technologický benchmarking
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.