Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu80529 xxx^"
 1. Anoxická granulácia v poloprevádzkovom modeli zaradeného denitrifikačného USB reaktora
  Babjaková Lenka  Galbová Katarína Jonatová Ivana Drtil Miloslav ; C6290
  XXX
  AFD - Reports at home scientific conferences
  AFD
  article

  article

 2. Denitrification in USB reactor with granulated biomass
  Pagáčová Petra  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulated biomass, dentrification in USB reactor, inoculum for anoxic granulation
  XXX
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Comparison of anoxic granulation in USB reactor with various inocula
  Galbová Katarína  Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulation post-denitrification USB reactor inoculum
  XXX
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Možnosti uskladnenia anoxickej granulovanej biomasy v denitrifikačnom USB reaktore
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Babjaková Lenka Pagáčová Petra
  2010
  postdenitrifikácia USB reaktor anoxická granulovaná biomasa uskladnenie anoxickej granulovanej biomasy
  XXX
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Possibilities of storage granulated anoxid
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  post-denitrification USB reactor granular anoxic biomass storage of granular anoxic biomass
  XXX
  AFD - Reports at home scientific conferences
  AFD
  article

  article

 6. Anoxická granulácia v USB reaktore od laboratórneho výskumu až po poloprevádzku
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  XXX
  AFD - Reports at home scientific conferences
  AFD
  article

  article

 7. Anoxic Granulation in USB Reactor with Various External Substrates
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290 Pagáčová Petra
  2010 . - 2 s
  post-denitrification anoxic granulation
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 8. Priebeh anoxickej granulácie v USB reaktore s použitím dvoch rôznych druhov g-fázy
  Jonatová Ivana  Kolesárová Nina ; C6290 Babjaková Lenka Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  USB reaktor anoxická granulovaná biomasa g-fáza
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 9. Porovnanie mikrobiologického zloženia anoxickej granulovanej biomasy vypestovanej na dvoch rôznych organických substrátoch
  Galbová Katarína  Žiláková Ľubomíra Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  2010
  anoxická granulovaná biomasa mikroskopické pozorovanie USB reaktor
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 10. Porovnanie anoxickej granulácie v USB reaktore s rôznymi druhmi inokula
  Galbová Katarína  Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2009
  anoxická granulovaná biomasa, denitrifikácia v USB reaktore, inokulum pre anoxickú granulovanú biomasu
  XXX
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.