Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu80673 xcla^"
 1. Employees´motivation problems in companies of Slovak republic
  Herzka Pavel ; R2020  Bondareva Irina ; R2020
  European Science and Technology. International research and practice conference vol. I : . s.114-122
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Požiadavky na manažérstvo kvality v potravinárskom podniku a súvislosť s riadením ľudských zdrojov
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Obchod a finance 2013. Trade and Finances 2013 : . s.102-109
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Aspekty motivácie pracovníkov v súčasných krízových podmienkach. Aspects of employee motivation in the present crisis conditions
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Manažment podnikania a vecí verejných : . , s.41-49
  výskum stimulov motivating factors
  zborník
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Manažéri - efektívni vedúci v podnikateľskom subjekte
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Acta oeconomica unversitatis selye . roč.2, č. 1 (2013), s.265-273
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Management of Employees Career
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Journal on Law, Economy & Management . Vol. 3, No. 1 (2013), s.128-133 s
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Analýza vplyvu motivácie pracovníkov na rast efektivity podnikateľskej činnosti
  Herzka Pavel ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.5, č. 1 (2013), s.s.38-46
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 7. Prínos internetovej marketingovej komunikácie na konkurencieschopnosť vinárskych podnikov
  Coskun Lucia ; R2020  Herzka Pavel ; R2020
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : . s.47-52
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Manažéri - efektívni vedúci v podnikateľskom subjekte [elektronický zdroj]
  Herzka Pavel ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  Selye e-studies [online časopis] . Roč. 4, č. 1 (2013), s.CD ROM 12-19
  manažérske zručnosti managerial competence
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Vzdelávanie ako kľúčový nástroj riadenia ľudských zdrojov v podmienkach budovania znalostnej spoločnosti
  Herzka Pavel ; R2020  Rečičár Jakub ; R2020
  Manažment podnikania a vecí verejných : . s.132-137
  vzdelanie motivácia pracovníkov education motivation process
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 10. Determinanty v oblasti IKT
  Tomlain Juraj ; R2020  Herzka Pavel ; R2020 Nagyová Ľudmila (rec.) Paták Milan R. (rec.)
  Determinanty rozvoje vnitřního obchodu . s.s.66-74
  informačné technológie
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.