Search results

 1. Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvo. (s dôrazom na uplatňovanie princípov koučingu a mentoringu) / aut. Gabriela Kalinová, Sandra Lamy ; rec. Daniela Špirková, Dagmar Petríková, Zora Petráková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Lamy Sandra ; 902020 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Petríková Dagmar (rec.) Petráková Zora ; 010320 (rec.)
  1.vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - 110 s. 39 obr., 17 tab.
  ISBN 978-80-263-1595-7
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 2. Databázové a tabuľkové systémy na vyhodnocovanie dát. / aut. Andrej Adamuščin, Branislav Mišota ; rec. Daniela Špirková, Michal Grell
  Adamuščin Andrej ; 902020  Mišota Branislav ; 902023 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Grell Michal (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2018 . - 145 s. 60 obr., 12 tab.
  ISBN 978-80-227-4779-0
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 3. Všeobecná ekonomická teória. Základy teórie a praxe. / aut. Irina Bondareva, Milan Majerník ; rec. Daniela Špirková, Jozef Chajdiak
  Bondareva Irina ; 902024  Majerník Milan ; 902024 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Chajdiak Jozef ; 902023 (rec.)
  1. vyd
  Bratislava SPEKTRUM STU 2018 . - 120 s
  ISBN 978-80-227-4782-0
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 4. Ľudské zdroje III. Komunikačný manažment / aut. Gabriela Kalinová ; rec. Jozef Gašparík, Daniela Špirková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Špirková Daniela ; 902021 (rec.)
  1.vyd
  Brno Tribun EU 2016 . - 167 s
  ISBN 978-80-263-1030-3
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 5. Základy manažmentu a podnikania / aut. Daniela Špirková
  Špirková Daniela ; R2020  Machajdíková Jarmila ; R2020 Glatz ( Ďurechová) Mária ; R2020 Zajko Marián ; R2020 Bajzíková Ľubica (rec.) Cagáňová Dagmar ; M4000 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 239 s.
  ISBN 978-80-227-4118-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI23100
  book

  book

 6. Ekonomika pre 2.ročník stredných odborných škôl : učebné texty pre študijný odbor Technik energetických zariadení budov
  Špirková Daniela ; R2020  Machajdíková Jarmila ; R2020
  Bratislava : EkoFond, 2013 . - 92 s
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  book

  book

 7. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie
  Bondareva Irina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 Špirková Daniela (rec.) ; 902021 Kajanová Jana (rec.) ; R2020
  Bratislava : Statis, 2011 . - 123 s
  ISBN 978-80-85659-69-6
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 8. Trh nehnuteľností - finančné a právne nástroje
  Špirková Daniela ; R2020  Zajacová Jana ; V350 Šimovček Ivan (rec.) Ivanička Koloman (rec.) ; R2020 Ďurechová Glatz Mária (rec.) ; R2020
  Bratislava : Statis, 2010 . - 167 s
  ISBN 978-80-85659-62-7
  trh nehnuteľností finančné nástroje
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 9. Priestorové plánovanie : vysokoškolský učebný text
  Finka Maroš ; R2020  Gažová Daniela ; R2020 Jamečný Ľubomír ; R2020 Kozová Mária Mišíková Pavlína Moravčíková Zuzana Pauditšová Eva Petríková Dagmar ; R2020 Špirková Daniela ; R2020
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009 . - 261 s CD
  ISBN 978-80-223-2741-1
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (2) - monografia
  (1) - zborník
  (1) - článok
  book

  book