Search results

 1. Územný generel bývania 2050 mestská časť Bratislava - Staré mesto
  Brestovská Barbora ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2020
  902020 ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150281
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov
  Vrbiňáková Barbora ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143027
  diplomová práca
  book

  book

 3. Generel funkčného systému maloobchodu a služieb pre vybrané rozvojové územie mesta a možná regulácia ÚP nástrojmi
  Bachová Viktória ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2018
  902020 ; Date of acceptation : 15.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136187
  diplomová práca
  book

  book

 4. Udržateľná doprava v kontexte SMART CITY
  Parihuzičová Martina ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2017
  902020 ; Date of acceptation : 16.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124414
  diplomová práca
  book

  book

 5. Využitie revitalizovaných území a ich ekonomický dopad
  Bahnová Beáta ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2016
  902020 ; Date of acceptation : 23.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116660
  diplomová práca
  book

  book

 6. Rozvoj cestnej dopravnej infraštruktúry a jej vplyv na vybrané atribúty kvality života obyvateľov regiónov/okresov
  Konečná Michaela ; 902020  Špirková Daniela ; 902021 (Thesis advisor)
  2016
  902020 ; Date of acceptation : 23.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116611
  diplomová práca
  book

  book