Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu80835 xcla^"
 1. Inovatívne trendy v marketingovom makroprostredí. / aut. Dušan Špirko, Hana Janáková-Porgeszová
  Špirko Dušan ; 902024  Janáková-Porgeszová Hana ; 902023
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / . S.93-103
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Súčasné trendy v marketingovej komunikácii. / aut. Dušan Špirko, Hana Janáková
  Špirko Dušan ; 902024  Janáková Hana ; 902023
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 10, č. 12 (2018), s.213-221
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. K inovačným trendom v súčasnom marketingu / aut. Dušan Špirko, Hana Janáková
  Špirko Dušan ; 902024  Janáková Hana ; 902023
  Horizonty podnikateľského prostredia IV. Business environment horizons IV. . S.187-200
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Marketingové stratégie na globálnom trhu (formovanie globálne univerzálneho spotrebiteľa) versuz koncepcia trvalo udržateľného rozvoja / aut. Dušan Špirko
  Špirko Dušan ; R2020 
  Horizonty podnikateľského prostredia III . S.219-227
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Environmentálna zodpovednosť -antropocentrizmus,biocentrizmus a humanizmus
  Špirko Dušan ; R2020 
  Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied ´13 : . s.53-60 s
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Od zodpovednosti "ex post" k anticipujúcej zodpovednosti
  Špirko Dušan ; R2020 
  Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied 12 : . s.107-116
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Zodpovednosť marketingu za bezuzdnú komercializáciu života
  Špirko Dušan ; R2020 
  Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : . s.249-255
  globálne marketingové stratégie global marketing strategies
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Sloboda a "Environmentálna zodpovednosť"
  Špirko Dušan ; R2020 
  Sloboda a jej projekcie : . s.182-187
  sloboda zodpovednosť freedom responsibility
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Trend k environmentálne zodpovednejšiemu správaniu a "environmentálna gramostnosť" manažéra
  Špirko Dušan ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied ´11 : . s.217-223
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Nedostatok zodpovednosti - K etickým východiskám globálnej ekonomickej krízy
  Špirko Dušan ; R2020 
  Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : . s.119-124
  ekonomická kríza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article