Search results

 1. Informačný systém pre potravinársky podnik
  Bohunický Tomáš ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika, informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141633
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh a realizácia informačného systému pre Konsignačný sklad
  Papp Adam ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika, informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146691
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh a implementácia informačného systému pre potreby grafického štúdia
  Ranglová Rebeka ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika, informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141712
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadení
  Botka Lukáš ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123578
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh a realizácia systému pre evidenciu dochádzky v malej firme
  Valaška Matúš ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146654
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh a realizácia informačného systému na vyhodnotenie kvality popisu výrobku
  Zguriš Branislav ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146657
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie výroby svetlometov
  Gajdoš Martin ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134485
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojov
  Krajčovič Lukáš ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123543
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a realizácia informačného systému pre podporu výroby
  Pulišová Simona ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134337
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh a realizácia informačného systému pre denné centrum
  Beluský Samuel ; 066000  Juhásová Bohuslava ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134225
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book