Search results

 1. Ekonomická efektívnosť investičných projektov podniku
  Mičíková Mária ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139424
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Priame zahraničné investície ako faktor rastu ekonomiky SR
  Putzová Zuzana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139452
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Benchmarking podniku na základe ukazovateľov finančnej analýzy
  Vlčková Henrieta ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139462
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Manažment financovania dlhodobého majetku podniku
  Ragan Radoslav ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101830
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Hospodárska politika štátu a jej úloha v stabilizácii ekonomiky
  Netíková Tereza ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135454
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Inovácie ako faktor rastu konkurencieschopnosti podniku
  Staruch Jozef ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135458
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Analýza finančnej pozície vybraného podniku potravinárskeho priemyslu v priestore
  Marenčáková Erika ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 12.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135467
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Politika štátnej podpory malých a stredných podnikov SR
  Konská Martina ; 902024  Bondareva Irina (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93663
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Analýza základných faktorov konkurencieschopnosti Slovenskej republiky
  Getta Ivan ; 902024  Bondareva Irina (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110316
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku
  Romanová Paulína ; 902024  Bondareva Irina (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 16.07.2014 ; Degree program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85615
  bakalárska práca
  book

  book