Search results

 1. Modelové riešenie finančného potenciálu podniku v súvislosti s realizáciou inovačných projektov
  Tomčík Róbert ; 902020  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2016
  902020 ; Date of acceptation : 26.08.2016 ; Degreee discipline : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Degree program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133859
  dizertačná práca
  book

  book