Search results

 1. Napĺňanie podmienok úspešného fungovania klastrov z pohľadu slovenského plastikárskeho klastra. / aut. Irina Bondareva, Jana Plchová
  Bondareva Irina ; 902024  Plchová Jana ; 902024
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 11, č. 3 (2019), s.267-272
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Implementácia požiadaviek praxe na profil absolventov FCHPT STU v Bratislave. / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / . S.55-61
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Profiling of graduates of a technical university in accordance with practice requirements / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  34th IBIMA conference, 13-14 November 2019, Madrid . S.6215-6222
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 4. Vplyv spôsobu vzniku klastra na rast jeho inovačnej aktivity / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Horizonty podnikateľského prostredia V. 2. časť. . S.53-60
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Evaluation of cluster policy efficiency in Slovakia from the view of industrial cluster / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018. . S.912-923
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Vzdelávanie v oblasti ekonomiky a manažmentu na Technickej univerzite ako faktor rastu konkurencieschopnosti SR / aut. Irina Bondareva, Jana Plchová
  Bondareva Irina ; 902024  Plchová Jana ; 902024
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 10, č. 12 (2018), s.154-162
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Podnikateľské myslenie ako faktor udržania konkurencieschopnosti podniku / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Horizonty podnikateľského prostredia IV. Business environment horizons IV. . S.129-135
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Agnoskácia účinnosti vybraných nástrojov podpory inovačnej aktivity slovenských MSP zo strany štátu. / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. . S.857-867
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Support of innovation activity of SME as a factor of competitiveness growth of Slovak republic / aut. Irina Bondareva, Jana Plchová
  Bondareva Irina ; 902024  Plchová Jana ; 902024
  Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability(IMES 2017) . S.48-60, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Štátna podpora inovačnej aktivity malých a stredných podnikov SR / aut. Jana Plchová, Irina Bondareva, Ján Híveš
  Plchová Jana ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 Híveš Ján ; 042120
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 9, č.2 (2017), s.232-239
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article