Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu80896 xcla^"
 1. Vplyv tepelnej ochrany na energetickú hospodárnosť budov
  Buday Peter ; V180  Janák Milan ; V180 Moravčíková Katarína ; V180
  Tepelná ochrana budov 2013 : . s.104-109
  energetická hospodárnosť energy performance nebytové budovy non-residential building tepelná ochrana thermal protection
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Kalibrácia modelu dvojplášťovej fasády vs. experimentálne meranie
  Janák Milan ; V180  Moravčíková Katarína ; V180
  Budovy a prostředí 2010 : . s.26-31
  CFD CFD method double-skin transparent facade dvojitá transparentná fasáda energetická simulácia energy simulation measurement meranie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Optimalizácia prirodzeného vetrania kancelárie s dvojplášťovou fasádou
  Moravčíková Katarína ; V180  Janák Milan ; V180
  Simulace budov a techniky prostředí 2010 : . s.85-90
  aerodynamics aerodynamika CFD CFD method double-skin transparent facade dvojplášťová prirodzene vetraná fasáda energetická simulácia energy simulation natural ventilation prirodzené vetranie
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  BEC
  article

  article

 4. Experimentálna tepelnotechniká analýza a simulácia dvojplášťovej prirodzene vetranej fasády
  Moravčíková Katarína ; V180 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  CFD CFD method double-skin transparent facade dvojplášťová prirodzene vetraná fasáda energetická simulácia energy simulation experiment experimental measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Experimental and theoretical thermal analysis of the transparent naturally ventilated double skin facade
  Moravčíková Katarína ; V180  Janák Milan ; V180
  Junior scientist conference 2010 : . s.373-374
  CFD CFD method double-skin transparent facade energetická simulácia energy simulation experimental measurement experimentálne meranie transparentné fasády
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. An application of building simulation techniques to the assessment of natural ventilation in office with double skin facade
  Janák Milan ; V180  Moravčíková Katarína ; V180
  BauSIM 2010 : . S. 262-267
  CFD CFD method double-skin transparent facade energetická simulácia energy simulation ventilation vetranie vetrová štúdia wind
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  BEC
  article

  article

 7. Teoretická tepelnotechnická analýza transparentných prirodzene vetraných dvojplášťových fasád
  Moravčíková Katarína ; V180 
  Juniorstav 2009 : . s.55
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 8. Experiment a simulácia dvojplášťovej prirodzene vetranej fasády
  Janák Milan ; V180  Moravčíková Katarína ; V180
  Budovy a prostredie 2009 Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov : . s.94-97
  double-skin transparent facade dvojité transparentné fasády experiment experimental measurement simulácia simulation ventilation vetranie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Modelovanie dvojitej transparentnej fasády dynamickou energetickou simuláciou alebo metódou CFD
  Janák Milan ; V180  Moravčíková Katarína ; V180
  Simulace budov a techniky prostředí 2008 : . s.91-95
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Integrovaný model dvojplášťovej transparentnej fasády a kancelária metódou CFD
  Janák Milan ; V180  Moravčíková Katarína ; V180
  Budovy a prostredie 2008 Trvalo udržateľná výstavba : . s.61-64
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article