Search results

 1. Znižovanie energetickej náročnosti budov pre profesiu: Montážnik technických zariadení budov
  Petráš Dušan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 Víchová Kamila ; 010290 Takács Ján ; 010290 Kurčová Mária ; 010290 Straková Zuzana ; 010290 Füri Belo ; 010290
  1. vyd.
  Bratislava : Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), 2016 . - 198 s.
  ISBN 978-80-89073-21-4
  energetická náročnosť technické zariadenia budov
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 2. Využitie energie prostredia tepelnými čerpadlami pre obytné budovy
  Füri Belo ; V290 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 164 s.
  ISBN 978-80-227-3397-7
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 3. Energetický audit a certifikácia budov
  Dahlsveen Trond  Petráš Dušan ; V290 Chmúrny Ivan ; V180 Smola Alfonz ; E020 Lulkovičová Otília ; V290 Füri Belo ; V290 Konkoľ Rastislav ; V290
  Bratislava : Jaga Group, 2008 . - 163 s
  ISBN 978-80-8076-063-2
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  (1) - monografia
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF10100
  Energetický audit a certifikácia budov

  book

 4. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
  Petráš Dušan ; V290  Lulkovičová Otília ; V290 Füri Belo ; V290 Takács Ján ; V290 Matuška Tomáš
  Bratislava : Jaga, 2008 . - 216 s.
  ISBN 978-80-8076-069-4
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  (1) - monografia
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF8110
  book

  book

 5. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie
  Petráš Dušan ; V290  Lulkovičová Otília ; V290 Takács Ján ; V290 Füri Belo ; V290 Kabát Viktor (rec.) ; J260 Štubniak Ján (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Jaga, 2001 . - 271 s.
  ISBN 80-88905-12-5
  vykurovanie budov
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2010
  SVF11442
  book

  book

 6. Chladenie. Základy techniky chladenia a tepelných čerpadiel / [aut.] Havelský,Václav; Füri,Belo
  Havelský Václav ; J270  Füri Belo ; V290
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 255 s
  ISBN 80-227-0673-6
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF8001
  book

  book

 7. Tepelné čerpadlá / [aut.]Mečárik,Karol, Havelský,Václav, Füri,Belo
  Mečárik Karol  Havelský Václav ; J270 Füri Belo ; V290
  Bratislava : Alfa, 1988 . - 327 : Obr.,tab.,grafy,index
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 8. Tepelné čerpadlá / [aut.]Karol Mečárik, Václav Havelský, Belo Füri
  Mečárik Karol  Havelský Václav ; J270 Füri Belo ; V290
  1.vyd.
  Bratislava-Praha : Alfa-SNTL, 1988 . - 327 s
  Čerpadlá tepelné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 9. Tepelné čerpadlá
  Mečárik Karol  Havelský Václav ; J270 Füri Belo ; V290
  Bratislava : Alfa, 1988 . - 328 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6003
  book

  book