Search results

 1. Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 21. - 25. jún 2021 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Compiler) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Compiler) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2021 29. 21. 6. - 25. 6. 2021 Horný Smokovec, Vsoké Tatry, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021 . - CD-ROM, 439 s.
  ISBN 978-80-89878-72-7
  vykurovanie zásobovanie teplom alternatívne zdroje energie vykurovacie systémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (16) - článok
  book

  book

 2. Vykurovanie 2020 : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 10. - 14. február 2020 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Compiler) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Compiler) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2020 10. - 14. 2. 2020 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020 . - CD-ROM, 419 s.
  ISBN 978-80-89878-58-1
  vykurovanie zásobovanie teplom klimatické zmeny inovácie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (18) - článok
  book

  book

 3. Vykurovanie 2019 : zborník prednášok z 27. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 1. - 5. apríl 2019 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Editor) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Editor) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2019 27. 1. - 5. 4. 2019 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019 . - CD-ROM, 481 s.
  ISBN 978-80-89878-42-0
  vykurovanie zásobovanie teplom smart technológie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (21) - článok
  book

  book

 4. Nízkoteplotné vykurovanie 2015 : zborník prednášok z 15. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou na tému "Obnoviteľné zdroje energie - budúcnosť prevádzky budov". Štrbské Pleso, SR, 19. - 20. 5. 2015
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Editor) Švecová, Zuzana, (Editor) Lulkovičová, Otília, ; 010290 (rec.) Füri, Belo, ; 010290 (rec.) Takács, Ján, ; 010290 (rec.) Krajčík, Michal, ; 010290 (rec.) Malinová, Kamila, ; 010290 (rec.)
  Nízkoteplotné vykurovanie 2015 15. 19. - 20. 5. 2015 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2015 . - 172 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-89216-71-0
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (10) - článok
  book

  book

 5. Vnútorná klíma budov 2012 : environmentálne verzus energetické aspekty návrhu budov. Zborník prednášok z 23. konferencie. Štrbské pleso,SR,29.-30.11.2012
  Petráš Dušan (rec.) ; V290  Žiaran Stanislav (rec.) ; J0010 Piecková Elena (rec.) Budiaková Mária (rec.) ; A4140 Füri Belo (rec.) ; V290
  Bratislava : SSTP, 2012 . - 139 s
  ISBN 978-80-89216-52-9
  zborník (príspevkov)
  (15) - článok
  book

  book

 6. Nízkoteplotné vykurovanie 2012 : 12. konferencia. Dunajská Streda, SR, 22.-23.5.2012
  Lulkovičová Otília (rec.) ; V290  Takács Ján (rec.) ; V290 Víglaský Jozef (rec.) Füri Belo (rec.) ; V290
  Bratislava : SSTP, 2012 . - 149 s
  ISBN 978-80-89216-46-8
  zborník (príspevkov)
  (15) - článok
  book

  book

 7. Vnútorná klíma budov 2011. Environmentálne a energetické hodnotenie budov. : Zborník prednášok z 22.medzinárodnej konferencie, 1.-2.12.2011, Tatranská Lomnica
  Žiaran Stanislav (rec.) ; J0010  Piecková Elena (rec.) Budiaková Mária (rec.) ; A4140 Füri Belo (rec.) ; V290
  Bratislava : SSTP, 2011 . - 179 s
  ISBN 978-80-89216-44-4
  zborník (príspevkov)
  (15) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie. Ľubovňa, SR, 1.- 5. 3. 2010
  Dubnička Milan (Compiler)  Chmúrny Ivan (Compiler) ; V180 Kabát Viktor (Compiler) ; J0060 Rajzinger Ján (Compiler) ; J0060 Takács Ján (Compiler) ; V290 Víglaský Jozef (Compiler) Füri Belo (Compiler) ; V290 Lulkovičová Otília (Compiler) ; V290 Piterka Michal (Compiler) Kurčová Mária (Compiler) ; V290 Vranay František (Compiler) Somorová Viera (Compiler) ; V270 Petráš Dušan (Compiler) ; V290
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2010 . - 576 s.
  ISBN 978-80-89216-32-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (40) - článok
  book

  book

 9. Fluid Mechanics and Thermomechanics : Zborník abstraktov
  Rajzinger, Ján, (Editor) ; J270 Čurka, Daniel, (Editor) ; J270 Füri, Belo, (Editor) ; V290 Záležáková, Lucia, (Editor) ; J270
  Medzinárodná vedecká konferencia katedier mechaniky tekutín a termomechaniky (XXV. : 28.-30.6.2006 : Modra-Harmónia)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 59 s 1 CD-ROM
  ISBN 80-227-2434-3
  Termomechanika mechanika hydromechanika
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (12) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4020
  book

  book