Search results

 1. Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
  Hladká Barbora ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152114
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh solárneho systému na chladenie hotelu
  Tarda Jozef ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146530
  diplomová práca
  book

  book

 3. Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
  Novosádová Dominika ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152116
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh vetrania kuchyne
  Pilarčíková Tatiana ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159647
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh vetrania a vykurovania a chladenia halového objektu
  Culinková Barbora ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145215
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh vykurovania a chladenia administratívnej budovy s reverzibilným tepelným čerpadlom
  Goliáš Marek ; 010290  Füri Belo ; 010290 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136849
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh vetrania vybranej časti knižničnej budovy
  Majchráková Mária ; 010290  Füri Belo ; 010290 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138132
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh vetrania, vykurovanie a chladenie veľkopriestorovej haly
  Drábeková Zuzana ; 010290  Füri Belo ; 010290 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145321
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh klimatizácie vybraných priestorov v dostavbe historického objektu – zámok
  Bies Dávid ; 010290  Füri Belo ; 010290 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137659
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vykurovanie a chladenie administratívnej budovy s reverzibilným tepelným čerpadlom
  Čižíková Ivana ; 010290  Füri Belo ; 010290 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125461
  diplomová práca
  book

  book