Search results

 1. Vplyv konštrukčného riešenia teplovýmennej plochy vo výmenníku tepla vzduch-vzduch z hľadiska intenzifikácie prechodu tepla
  Füri Belo ; V290 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2006 . - 99 s
  tepelné výmenníky výmenníky tepla (v ústrednom vykurovaní)
  dizertačná práca atestačného typu
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book