Search results

 1. Analýza a návrh klimatizačných sústav halových objektov s odparovacím chladením
  Frťalová Mária ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 24.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111492
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Analýza prevádzkových podmienok nízkoteplotných sústav odovzdávania energie v budovách.
  Skalíková Ingrida ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 24.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127980
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Analýza výroby tepla zo zdrojov energie prírodného prostredia pomocou systémov tepelného čerpadla a fotovoltiky
  Arbet Gabriel ; 010290  Füri Belo (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 27.08.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103245
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Analýza a porovnanie nízkoteplotných vykurovacích sústav s tepelnými čerpadlami
  Živner Lukáš ; 010290  Füri Belo ; 010290 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 22.08.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102882
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Analýza a návrh systémov teplovzušného vetrania a odvlhčovania krytých plavární, Analyze and design of hot air ventilation and dehumidification systems in covered swimming pools
  Turza Róbert ; 010290  Füri Belo ; 010290 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 22.08.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92048
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book