Search results

 1. Výmena a zdieľanie informácií o bezpečnostných incidentoch
  Fusatý Michal ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 59 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DBBCFF31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Platformy na zdieľanie bezpečnostných udalostí
  Alakša Viliam ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 46 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B9290884D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Formáty pre výmenu a zdieľanie informácií o bezpečnostných incidentoch
  Jackulík Andrej ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 31 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B9290984D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Monitorovanie techník používaných škodlivým kódom
  Mačej Michal ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 61 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B6230984D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Inteligentná analýza bezpečnostných udalostí
  Prôčka Jakub ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 85 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB4C6F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Monitorovanie techník používaných pri sieťových útokoch
  Ružinský Bálint Tamás ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 42 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0A85B1C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Dynamická analýza s využitím ontológie
  Kubica Oliver ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 76 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2A63B07001945&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Ontologický model pre bezpečnostnú doménu
  Hurtiš Lukáš ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 42 s., príl., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125605
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Návrh honeypotu s prvkami inteligencie
  Malík Michal ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 54 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123341
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Detekcia exploitov a sieťových útokov
  Dobrovič Boris ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 04.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 31 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132425
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book