Search results

 1. Automatizované vývojové prostredie s detekciou bezpečnostných zraniteľností
  Köplinger Michal ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 71 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E9FF1B2873752&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 2. Zber informácií o bezpečnostných incidentoch
  Maslen Martin ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 80 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E9DFAB6873752&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 3. Hľadanie podobností binárnych spustiteľných súborov medzi rôznymi platformami
  Malík Michal ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 118 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040319EA101BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 4. Automatizované vývojové prostredie s integráciou bezpečnostných prvkov
  Kadlčík Patrik ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 97 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C67292DEA65D7A08E021FDCAC3F9&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 5. Automatický systém pre rozhodovanie s využitím ontológie
  Galko Tibor ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 96 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB014BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 6. Systém na detekciu škodlivého kódu s využitím analýzy pamäte
  Šranko Kristián ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 15.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 77 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127420
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Monitorovanie a manažment súborového systému
  Grupač Richard ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 15.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 36 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137378
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Analýza techník socialneho inžinierstva
  Mikuš František ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 15.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 45 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139478
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Analýza a sledovanie vlastností spustiteľných súborov
  Smolár Martin ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 15.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 49 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137539
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Analýza programov s využitím dynamickej analýzy a analýzy pamäte
  Medvec Miroslav ; 035000  Balogh Štefan ; 035000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 39 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127406
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book