Search results

 1. Posúdenie možnosti úspor spotrebovaného zemného plynu na regulačnej stanici
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.89-91
  regulačná stanica zemný plyn regulation station natural gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Vplyv zloženia zemného plynu a obsahu vody na energiu potrebnú na ohrev plynu na regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J0060  Kleman Tomáš ; J0060 Masaryk Michal ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.247-250
  zemný plyn regulačné stanice gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - monografia
  article

  article

 3. Zistenie závislosti rýchlostného súčiniteľa na objemovom prietoku zemného plynu
  Kleman Tomáš ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.117-120
  zemný plyn expanzia plynu natural gas expansion
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article

 4. Využitie energetického potenciálu zemného plynu pri jeho expanzii v regulačnej stanici na výrobu elektrickej energie pomocou expanznej turbíny a porovnanie alternatív ohrevu plynu kogeneračnou jednotkou a tepelným čerpadlom
  Rajzinger Ján ; J0060  Kleman Tomáš ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : . s.137-140
  zemný plyn tepelné čerpadlo natural gas heat pump
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  article

  article

 5. Hodnotenie predohrevu zemného plynu PER metódou
  Kleman Tomáš ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, jún - mimoriadne vydanie (2009), s.115-116
  tepelné čerpadlo kotol heat pump boiler
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article