Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu84214 xcla^"
 1. Performance testing of web map services in three dimensions - X, Y, scale
  Cibulka Dušan 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 21, No. 1 (2013), s.31-36
  čas odozvy map scale mapová mierka performance testing response time testovanie výkonu Web Map Service webová mapová služba
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Publikácia vybraných geoúdajov vo webovom prostredí
  Cibulka Dušan 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  geodata geoportal geoportál geoúdaje infraštruktúra pre priestorové informácie infraštruktúra priestorových dát performance testing Spatial Data Infrastructure web service webové služby záťažové testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Testovanie ako predpoklad dosiahnutia interoperability prostredníctvom štandardizácie v oblasti geopriestorových informácií
  Kliment Tomáš  Tuchyňa Martin Cibulka Dušan Kliment Marcel
  Enviro-i-Fórum : . s.39
  geospatial data priestorové údaje standardization štandardizácia testing testovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Testovanie interoperability v oblasti geopriestorových informácií
  Kliment Tomáš  Tuchyňa Martin Cibulka Dušan Kliment Marcel Michnová Zuzana
  Enviromagazín . Roč.17, č.5 (2012), s.12-13
  interoperabilita interoperability testing testovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Theoretical aspects and open issues in SDI establishment within geodtic and cadastral domain at the Slovak Univesity of Technology
  Kliment Tomáš  Ďuračiová Renata ; V130 Gálová Linda ; V130 Cibulka Dušan Tuchyňa Martin
  GIS.Ostrava 2011 : . s.nestr.
  doména geodézie a katastra Geodetic and Cadastral domain geopriestorové údaje geospatial data infraštruktúra priestorových dát INSPIRE INSPIRE Spatial Data Infrastructure
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Testovanie zobrazovacích služieb
  Cibulka Dušan 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  implementačné pravidlá implementing rules INSPIRE INSPIRE testing testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Testovanie vyhľadávacích a zobrazovacích služieb podľa INSPIRE požiadaviek : Zborník
  Kliment Tomáš  Cibulka Dušan
  GIS.Ostrava 2011 : . s.nestr.
  discovery service implementačné pravidlá implementing rules INSPIRE INSPIRE vyhľadávacia služba
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Vektorové geoúdaje vo webovom prostredí (abstrakt)
  Cibulka Dušan 
  Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : . s.286-287
  open source open source vector geodata vektorové geoúdaje web service webové služby
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Príklad spolupráce akademického a verejného sektora pri testovani komponentov infraštruktúr priestorových informácií (abstrakt)
  Kliment Tomáš  Cibulka Dušan Tuchyňa Martin Koška Martin Mozolík Peter Tóbik Ján
  ENVIRO I FÓRUM 2011 : . s.34-35
  infraštruktúra priestorových dát Spatial Data Infrastructure testing testovanie web service webová služba
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Precipitable Water Vapour and Zenith Total Delay time series and models over Slovakia and vicinity
  Igondová Miroslava ; V130  Cibulka Dušan
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 40, No. 4 (2010), s.299-312
  automated processing automatické spracovanie Celkové troposférické oneskorenie internetová sieť model of PWV and nPWV model PWV a nPWV Obsah vodnej pary Precipitable Water Vapour World Wide Web Zenit Total Delay
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.