Search results

 1. Experimentálne metódy mechaniky : Tenzometria
  Trebuňa František  Sivák Peter
  1. vyd.
  Košice : TU v Košiciach, 2012 . - 246 s
  ISBN 978-80-553-1378-8
  tenzometria
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0010
  SJF8200
  MTF2100
  Experimentálne metódy mechaniky

  book

 2. Teória inžinierskeho experimentu
  Trebuňa František  Sivák Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 145 s
  ISBN 978-80-553-1400-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0010
  MTF1110
  Teória inžinierskeho experimentu

  book