Search results

 1. Preparation and characterization of thin films using FIB technique
  Došenović Đorđe ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : B-JFI . - 66 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143238
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Navigácia a lokalizácia robota v uzavretom priestore
  Žiak Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 45 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123939
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Automatizované pracovisko na meranie optickej odozvy bolometrických materiálov
  Švec Dávid ; 035000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 52 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107275
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Nové technológie pre vysoko kapacitné batérie
  Kundrata Ivan ; E  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 76 . - 49 s
  Electrical Engineering battery elektrochémia batérie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88945
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Numerická simulácia interakcie elektromagnetickej vlny s prekážkou
  Vavrík Ferdinand ; E  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 67 s
  Electronics Electromagnetic waves diffraction Maxwellove rovnice
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77550
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Integrované webové rozhranie
  Charvát Rastislav ; E  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 42 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics remote experiment web rozhrania internetové rozhranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=21288
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Určenie parametrov tuhých látok z prvých princípov
  Vitkovská Eva ; E060  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 70 s
  elektrotechnika kryštálové štruktúry difrakcia elektrónová štruktúra tuhých látok magnetizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49883
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Príprava vzdialeného experimentu
  Polák Matej ; E  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 48 s
  Aplikovaná informatika vzdialený experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50033
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book