Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu8576 ddp^"
 1. Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
  Mikuš Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; 11.06.2019 ; 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; I-JFI . - 62 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130921
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Mikroštruktúra a vlastnosti spevneného hliníka vhodného pre prípravu ultraľahkých kompozitných MgB2 supravodivých drôtov vhodných pre využitie v nízkych magnetických poliach
  Szundiová Bronislava ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; 13.06.2018 ; 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; I-JFI . - 52 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137422
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Využitie tenkých vrstiev oxidu titaničitého pre batérie
  Kundrata Ivan ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; 14.06.2016 ; 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; I-JFI . - 60 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130924
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Ab initio simulácie spinovo závislých efektov 55 s.
  Okál Michal ; 036000  Ballo Peter (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; 17.06.2015 ; 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; I-FI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110537
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Masívne paralelné numerické simulácie elektromagnetických polí
  Vavrík Ferdinand ; 033000  Ballo Peter (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; 19.06.2015 ; 5.2.13. elektronika ; I-RE . - 69 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111773
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Tvorba paralelných aplikácií v jazyku OpenCL pre simuláciu amorfných a kryštalických štruktúr
  Šrank Roman ; E  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 69 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics genetic algorithm genetický algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92304
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Superpočítačové simulácie vlastností tuhých látok
  Vitkovská Eva ; E060  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 88 s 4 príl.
  Physical Engineering Ab initio Crystal structure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81854
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Vzdialený experiment
  Polák Matej ; E  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 61 s príl.
  Applied Infromatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81967
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Určenie hĺbkového profilu fázového zloženia tenkých vrstiev pomocou rtg difrakcie pri malom uhle dopadu.
  Novák Patrik ; E060  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 47 s 1 príl.
  Physical Engineering X-ray diffraction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79145
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Modelovanie tunelového efektu na vybraných potenciáloch
  Lindner Michal  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002
  FEI ; . - 45 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book