Search results

 1. Anténne fázové systémy : dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
  Vavrík Ferdinand ; 034000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 15.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.10. teoretická elektrotechnika ; Degree program : D-TE . - 102 s., AUTOREF. 2019, 46 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130826
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni : dát. obhaj. 16.11.2016, č. ved. odboru 5-2-48
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 16.11.2016 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : D-FYZ . - 120 s., príl., AUTOREF. 2016, 23 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130794
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Numerická simulácia vlastností FCC kovov a procesov na ich rozhraniach : dát. obhaj. 26.6.2007, č. ved. odb. 11-22-9
  Kočišková Karolína ; E150  Ballo Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  fyzika kondenzačných látok a akustika tuhé látky molekulárna dynamika Monte Carlo
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. The effects of microwave radiation on the nerve fibres = Vplyvy mikrovlnného žiarenia na nervové vlákna : V.odb. 26-13-9. Obhajoba 23.04.2002
  Cocherová Elena ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 105 s
  elektronika elektromagnetické žiarenie mikrovlny nervové vlákna
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Zmeny vlastností kremíku v dôsledku ožiarenia rýchlymi neutrónmi : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 18.12.1992 / [aut.] Ballo,Peter, Ing.; Škol. Macko,Pavel
  Ballo Peter ; E060  Macko Pavol (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1992 . - 72 s Autoref.1992, s.30 s
  interakcia rýchlych neutrónov radiačná degradácia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book