Search results

 1. Investigation of combined adsorption / ozonation process for removal of benzothiazoles / aut. Ján Derco, Michal Melicher, Jozef Dudáš, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal Dudáš Jozef ; 046230 Kecskés Juraj ; 046290
  Occupational Medicine & Health Affairs . Vol. 4, iss. 5 : Proceedings of International Conference on Environmental Health & Safety, October 24-25, 2016, Valencia, Spain (2016), s. 27
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 2. Využitie ozónu na odstránenie 2-MBT z modelovej vody / aut. Ján Derco, Angelika Kassai, Jana Tkáčová, Michal Melicher, Lenka Sumegová
  Derco Ján ; 046290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; 046290
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 58, č. 1-2 (2015), s. 4-9
  biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna oxidácia rezistentné látky toxicita 2-merkaptobenztiazol ozónizácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Degradation of benzothiazole by ozonation and adsorptive ozonation, Sumegová L. / L Sumegová, J Derco, M Melicher
  Sumegová Lenka ; 046290  Derco Ján ; 046290 Melicher Michal
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly . Vol. 29, iss. 1 (2015), s. 63-66
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84928242560&origin=inward
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  unrecognised

  unrecognised

 4. Ozone utilisation in decreasing water sources load with resistant and toxic substances / aut. Michal Melicher, Ján Derco, Lenka Sumegová, Miloslav Drtil
  Melicher Michal  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 8, no. 1 (2015), s. 65-69
  benzothiazole biologically resistant pollutants kinetics ozonation toxicity water protection zeolite
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Investigation of ozone based processes for removal of benzothiazols / aut. Ján Derco, Michal Melicher, Jozef Dudáš, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal ; Dudáš Jozef ; 046230 Kecskés Juraj ; 046290
  Ozone and Advanced Oxidation Leading-edge science and technologies - proceedings : . USB kľúč, s. 30.2.1-30.2.12
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Odstraňovanie 2-merkaptobenztiazolu z vôd pôsobením ozónu
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Vodní hospodářství . Roč. 64, č. 5 (2014), s. 9-14
  benztiazolové deriváty biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna ozidácia rezistentné látky toxicita
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Degradation of benzothiazole derivatives by ozonation
  Sumegová Lenka ; C6290  Derco Ján ; C6290 Melicher Michal
  CHISA 2014 - 21st International Congress of Chemical and Process Engineering, 23-27 August 2014 Prague, Czech Republic [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [8] p.
  activated sludge benzothiazoles ozonation respirometric measurements toxicity
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 8. Inhibičné a toxické účinky produktov ozonizácie 2-merkaptobenztiazolu
  Kassai Angelika  Derco Ján ; C6290 Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Odpadové vody 2014 : . s. 393-398
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Removal of the 2-mercaptobenotiazole from model wastewater by ozonation
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Melicher Michal Dudáš Jozef ; C6230
  The Scientific World Journal . Vol. 2014 (2014), Art.no.173010, [7] p.
  jet loop ozonation reactor organochlorine pesticides ozone oxidation reaction kinetics Stripping water and wastewater treatment
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 10. Porovnanie separačných a degradačných postupov s využitím ozónu
  Sumegová Lenka ; C6290  Derco Ján ; C6290 Melicher Michal
  VODA 2013 : . s.405-408
  adsorpcia faktory ovplynňujúce proces ozonizácie kinetika metylénová modrá ozonizácia
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article