Search results

 1. Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
  Míková Lucia ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139379
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor
  Slávik Michal ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139430
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla
  Galčíková Lenka ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139426
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor
  Horváthová Michaela ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139446
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Identifikácia a návrh riadenia pre laboratórny chemický reaktor
  Hanulová Linda ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135410
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design
  Artzová Petra ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135456
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Identifikácia a návrh riadenia laboratórneho výmenníka tepla
  Prokeinová Katrin ; 047000  Oravec Juraj (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102305
  bakalárska práca
  book

  book