Search results

 1. Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
  Oravec Juraj ; C7220  Bakošová Monika (xxx) ; C7220
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.08.2014 ; Degree program : 144 . - 253 s
  process control robust model predictive control linear matrix inequalities parametric uncertainties
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book