Search results

 1. PIDDESIGN : číslo ochrannej známky 252910 , dátum oznámenia o zápise 3.9.2020 / aut. Juraj Oravec, Monika Bakošová
  Oravec Juraj ; 047220  Bakošová Monika ; 047220
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva, 2020 . - 2 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. MUP, Ochranná známka č. 250923 : Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky 2.12.2019 / aut. Juraj Oravec, Monika Bakošová
  Oravec Juraj ; 047220  Bakošová Monika ; 047220
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 1 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/845-2019
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book