Search results

 1. Manažérske nástroje a techniky používané pri riadení podnikových nákladov
  Kubisová Jana ; 902020  Glatz Mária ; 902023 (Thesis advisor)
  2020
  902020 ; Date of acceptation : 25.06.2020 ; Degreee discipline : ekonómia a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138966
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
  Bútorová Natália ; 902020  Glatz Mária ; 902023 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136158
  bakalárska práca
  book

  book