Search results

 1. Definovanie metodiky sledovania nákladov projektu na špeciálnych nákladových objektoch. / aut. Mária Glatz
  Glatz Mária ; 902023 
  Nehnuteľnosti a bývanie : . Roč.15, č. 1 (2020), s.11-17
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Possibilities of free tools, in informative calculation of the enrgy performance of the house in the Slovak Republic / aut. Andrej Adamuščin, Mária Glatz, Jaroslav Kultan, Branislav Mišota
  Adamuščin Andrej ; 902020  Glatz Mária ; 902023 Kultan Jaroslav Mišota Branislav ; 902023
  SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.3 . S.565-571
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building / aut. Andrej Adamuščin, Mária Glatz, Jaroslav Kultan, Branislav Mišota
  Adamuščin Andrej ; 902020  Glatz Mária ; 902023 Kultan Jaroslav Mišota Branislav ; 902023
  SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4 . S.393-399
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 4. Spôsoby využitia digitálnych technológií v pedagogickej praxi.
  Glatz Mária ; 902023 
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / . S.5-13
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. The use of interactive multimedia didactic means in the education of students / aut. Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota, Monika Zatrochová
  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023 Zatrochová Monika ; 902024
  INTED 2019 . S.9525-9531
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 6. Možnosti merania inovačných výstupov. / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. . S.189-196
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Digital educational applications possibilities within the extended teaching of economic subjects / aut. Mária Glatz, Branislav Mišota, Martina Kuperová
  Glatz Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023 Kuperová Martina ; 902024
  ICERI 2018 . S.10367-10374
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Socio-economic and technological aspects of industry 4.0 deploying / aut. Mária Glatz, Branislav Mišota
  Glatz Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  Knowledge for market USE 2018: Public finances in the background of sustainable development. . S.86-92
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Implementácia inovatívnych prvkov v procese vzdelávania. / aut. Mária Glatz, Monika Zatrochová
  Glatz Mária ; 902023  Zatrochová Monika ; 902024
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 10, č. 12 (2018), s.173-181
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Some aspects of the deployment of intelligent technologies in urban structures. / aut. Mária Glatz, Branislav Mišota
  Glatz Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  CMDTUR 2018 . S.254-261
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article