Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu88656 xcla^"
 1. Testovanie vplyvu objemového a povrchového zaťaženia denitrifikačného reaktora s granulovanou biomasou na stupeň denitrifikácie odpadovej vody z čistiarne odpadových vôd
  Babjaková Lenka  Jonatová Ivana Imreová Zuzana ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Chemické listy . Vol. 107, Iss. 3 (2013), s.223-227
  denitrifikácia granulovaná biomasa reaktor USB
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Denitritácia odpadových vôd s vysokými koncentráciami dusíka v upflow reaktore
  Babjaková Lenka  Drtil Miloslav ; C6290 Imreová Zuzana ; C6290 Jonatová Ivana
  Vodní hospodářství . Roč. 63, č. 2 (2013), s.36-41
  denitritácia s granulovanou biomasou odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka USB reaktor zaťaženie reaktorov prevádzkové parametre
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Anoxická granulovaná biomasa ako biokatalyzátor denitrifikácie odpadových a pitných vôd
  Imreová Zuzana ; C6290  Drtil Miloslav ; C6290 Babjaková Lenka Pavúk Ján ; C6290
  Chemické listy . Vol. 107, Iss. 6 (2013), s.479-485
  denitrifikácia anoxická granulácia granulovaná biomasa parametre reaktorov
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusitanov v denitritačnom reaktore s granulovanou biomasou pri rôznych teplotách
  Babjaková Lenka  Imreová Zuzana ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290 Hutňan Miroslav ; C6290
  VODA 2013 : . s.315-318
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Denitritácia vysokých koncentrácií dusitanov - vplyv nábehu reaktora a zloženia odpadovej vody
  Imreová Zuzana ; C6290  Drtil Miloslav ; C6290 Babjaková Lenka Pavúk Ján ; C6290
  Vodní hospodářství . Roč. 63, č. 10 (2013), s.326-330
  denitrifikácia anoxická granulácia metanol KEM DN6 organický substrát USB reaktor
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Vybrané výsledky z laboratórnej kultivácie anammox biomasy pri odstraňovaní vysokých koncentrácií dusíka
  Babjaková Lenka  Imreová Zuzana ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Městské vody - Urban water 2013 : . s.287-292
  Anammox kultivácia granulovaná biomasa USB reaktor SBR reaktor
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Vplyv koncentrácie dusitanov a metanolu pri rôznych pH na denitritáciu
  Imreová Zuzana ; C6290  Drtil Miloslav ; C6290 Derco Ján ; C6290 Babjaková Lenka
  VODA 2013 : . s.355-358
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Substrátová inhibícia a denitritácia
  Imreová Zuzana ; C6290  Drtil Miloslav ; C6290 Derco Ján ; C6290 Babjaková Lenka
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.332-335
  denitritácia granulovaná biomasa substrátová inhibícia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Možnosti odstraňovania dusitanov z odpadových vôd denitritáciou
  Imreová Zuzana ; C6290  Drtil Miloslav ; C6290 Pavúk Ján ; C6290 Babjaková Lenka
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.294-299
  denitritácia USB reaktor charakteristika biomasy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Substrátová inhibícia a vplyv pH na denitritáciu s granulovanou biomasou
  Imreová Zuzana ; C6290  Drtil Miloslav ; C6290 Derco Ján ; C6290 Babjaková Lenka
  Vodní hospodářství . Roč. 63, č. 12 (2013), s.402-404
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.