Search results

 1. Priestorová - odvetvová finančná analýza
  Majerník Milan  Šutovská Anna Majerník Štefan Vavrová Alena
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 3, č. 2 (2011), s.214-226
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article

 2. Finančná analýza a finančná kríza
  Majerník Milan ; R2020  Majerník Štefan
  Personálny manažment - trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy : . s.196-200
  finančná analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article