Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu89967 ddp^"
 1. Návrh na zníženie fluktuácie v priemyselnom podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Ivaničková Renáta ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169988
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh na zlepšenie poskytovania benefitov pre región Slovensko vo vybranej spoločnosti
  Borošová Jana ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169977
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh na zefektívnenie procesu výberu zamestnancov vo vybranej organizácii
  Varačka Ivan ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169990
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na zefektívnenie uplatňovania princípov rodovej rovnosti v riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch
  Molnár František Mark ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169975
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Proposal of innovative marketing communication in a multicultural industrial enterprise BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
  Lišková Katarína ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 10.06.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160464
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie v priemyselnom podniku NES Nová Dubnica s.r.o.
  Provazník Tomáš ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 10.06.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158306
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh stratégie zamestnávania cudzincov v podmienkach SPP - distribúcia, a.s.
  Hel Yaroslava ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 10.06.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166546
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh na zefektívnenie komunikácie v CEMMAC a.s. v kontexte s pandemickou situáciou COVID19
  Sekulová Dominika ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 09.06.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157962
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh rozvoja pracovných kompetencií v priemyselnom podniku SLOVNAFT, a.s.
  Tomíková Tereza ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 16.09.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160492
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh na zavedenie sociálnych inovácií v priemyselnom podniku
  Ryšavá Tatiana ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 30.06.2020 ; strojárstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151395
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.