Search results

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie skladovania materiálu v spoločnosti ZVS - ENCO, a.s.
  Kuníková Veronika ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141516
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie výrobného procesu na vybranom pracovisku v podniku Novplasta, s.r.o.
  Rossa Matej ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141383
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie skladovania vstupného materiálu v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Varcholová Andrea ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141387
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie vychystávania materiálu v spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
  Raška Adam ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151024
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie fungovania skladového hospodárstva v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Špánik Erik ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134278
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zavedenie metódy 5S v podniku LUNA - PLOTY, s.r.o.
  Masaryková Bibiana ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134366
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o.
  Šlahor Ondrej ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134423
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie organizácie dopravy v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  Hyžová Magdaléna ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134425
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie metódy 5S v priemyselnom podniku
  Durecová Silvia ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123751
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v podniku PSL, a.s.
  Králik Martin ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123492
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book