Search results

 1. Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie. Komplexné spracovanie problematiky elektrotechnických a telekomunikačných inštalácií v budovách : Základné dielo. Stav - marec 2011
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011 . - 1250 s
  Telekomunikácie elektrotechnika normy
  monografia
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 2. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov
  Gašparovský Dionýz ; E020  Smola Alfonz ; E020
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2011 . - 262 s
  ISBN 978-80-8106-046-5
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0001
  FEI1000
  book

  book

 3. Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie. Komplexné spracovanie problematiky elektrotechnických a telekomunikačných inštalácií v budovách
  Gašparovský Dionýz ; E020  Janiga Peter ; E020
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010 . - 2 zv., 1250 s
  ISBN 1337-1324
  Telekomunikácie elektrotechnika normy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008 . - 14 kapitol, preruš. str
  ISSN 1337-0324 (chyb.)
  Telekomunikácie elektrotechnika normy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2007 . - 14 kapitol, 438 s
  ISSN 1337-0324
  Telekomunikácie elektrotechnika normy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
  Gašparovský Dionýz ; E020  Herdová Bronislava
  Bratislava : TYPHOON, 2006 . - 58 s
  ISBN 80-969403-4-1
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 7. Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006 . - 12 kapitol
  ISSN 1337-0324
  Telekomunikácie elektrotechnika normy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Ako investovať do obnovy a rekonštrukcie osvetlenia
  Gašparovský Dionýz ; E020  Smola Alfonz ; E020 Herdová Bronislava
  Bratislava : Energetické centrum, 2005 . - 49 s
  ISBN 80-96882-9-3
  monografia
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 9. Navrhovanie vonkajšieho a vnútorného osvetlenia v nadväznosti na technické normy a právne predpisy
  Smola Alfonz ; E020  Gašparovský Dionýz ; E020 Krasňan František ; E130
  Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2005 . - 176 s
  ISBN 80-89104-71-1
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Verejné osvetlenie na Slovensku : súčasný stav a perspektívy
  Gašparovský Dionýz ; E020  Smola Alfonz ; E020 Herdová Bronislava
  Bratislava : TYPHOON, 2004 . - 71 s
  ISBN 80-969232-3-4
  vonkajšie osvetlenie
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book