Search results

 1. Adaptívne verejné osvetlenie
  Duda Filip ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 72 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB4C3F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Aktuálny stav osvetlenia domácností
  Gula Tibor ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 50 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BBBC2F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Multifunkčné stĺpy verejného osvetlenia
  Krakovik Martin ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 56 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB4C0F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Humanocentrické osvetlenie kancelárie
  Beňka Ján ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 35 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136098
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Projektovanie a meranie inštalácie osvetlenia v programe DIALUX EVO
  Sľúka Peter ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 61 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135224
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Energetická hospodárnosť verejného osvetlenia
  Masár Stanislav ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 50 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135972
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Posúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHD, z hľadiska napájania trate elektrickou energiou
  Behúň Dušan ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 67 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135960
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Odrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetlenia
  Suchánsky Erik ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 64 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131113
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Odrazivosti hlavných povrchov miestností pre návrh osvetlenia
  Kováč Martin ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 54 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131106
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Osvetlenie pracovných priestorov
  Čeleďa Matúš ; 032000  Gašparovský Dionýz (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ELT . - 34 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96773
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book