Search results

 1. Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia : dát. obhajoby 2.7.2019, č. ved. odboru 5-2-30
  Lipnický Lukáš ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-ENE . - 119 s., AUTOREF. 2019, 28 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130762
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Klasifikačný systém pre výpočet a meranie fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií v podmienkach mezopického videnia dát. obhajoby 15.5.2018, č. ved. odb. 5-2-30
  Dubnička Roman ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 15.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-EE . - 148 s., AUTOREF., 25 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100397
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Výskum fyziologického oslnenia vodičov pri súbehu pozemných komunikácií : dát. obhaj. 27.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Janík Matej ; 032000  Gašparovský Dionýz (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 27.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-EE . - 103 s., AUTOREF. 2015, 25 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81788
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Siete verejného osvetlenia : dát. obhaj. 19.1.2012, č. ved. odb. 5-2-30
  Janiga Peter ; E020  Gašparovský Dionýz (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 165 s
  Elektroenergetika Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51287
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Koncentrátory slnečnej energie : výpočet parametrov zonálného foklina : Kand.diz.práca : Dát.obhaj. 23.06.1998 : Č.ved. odb. 26-34-9
  Gašparovský Dionýz ; E020  Smola Alfonz (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 289 s., Autoref. 1998, 18 s
  počítačové programy slnečná energia Elektroenergetika slnečné korektory zonálny foklin zrkadlové koncentrátory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book