Search results

 1. Modelovanie svetelnočinných častí svietidiel : Obhaj. 19.09.2006. Č.ved.odb.26-34-9
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 90 s
  svietidlá Elektroenergetika
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book