Search results

 1. Dvojitá transparentná fasáda : Vybrané problémy z projektu experimentálneho overenia fyzikálnych vlastností dvojitej fasády budovy NBS v Bratislave
  Bielek Boris ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2003 . - 122 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-227-1864-5
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3100
  book

  book

 2. Dvojitá transparentná fasáda : Vybrané problémy z projektu experimentálneho overenia fyzikálnych vlastností dvojitej fasády budovy NBS v Bratislave
  Bielek Boris ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002 . - 116 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book