Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu9487 ddz^"
 1. Zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) za použitia magnetických kvapalín v štruktúre nanočastíc ako kontrastného média : dát. obhaj. 15.11.2013, č. ved. odb. 5-2-54
  Gogola Daniel  Frollo Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013
  FEI ; . - 99 s AUTOREF. 2013, 28 s.
  Meracia technika Measurement Technology zobrazovanie magnetická rezonancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84236
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Nové metódy merania fyziologických funkcií pomocou magnetickej rezonancie : dát. obhaj. 5.9.2012, č. ved. odb. 5-2-54
  Valkovič Ladislav  Frollo Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  FEI ; . - 164 s príl.
  meracie metódy magnetická rezonancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73047
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Návrh a optimalizace čtyřkanálového systému vysokofrekvenčních snímacích cívek pro zobrazování plic pomocí NMR a hyperpolarizovaného hélia : dát. obhaj. 25.11.2011, č. ved. odb. 5-2-54
  Vojtíšek Lubomír  Frollo Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  FEI ; . - 169 s
  optimization
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Príspevok k meraniu nehomogenity bázového magnetického poľa v experimentálnej NMR tomografii = Contribution to the measurement of stationary magnetic field inhomogeneity in experimental NMR tomography : Dizertačná práca : Obh. 19.12.1996 / [aut.] Szomolányi,Pavol; Škol. Frollo,Ivan
  Szomolányi Pavol  Frollo Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 100 s Autoref.1996, 21 s
  meranie magnetických polí nukleárna magnetická rezonancia NMR tomografia modelovanie simulácia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book