Search results

 1. Vlastnosti a použitie spájok na báze Zn
  Rybecký Andrej ; 063000  Kostolný Igor (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96361
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Závery a odporúčania z kritickej analýzy využívania spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) v podmienkach priemyselných podnikov Slovenskej a Českej republiky
  Kostolný Igor ; M3000  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  agenda 21 trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47291
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book